Bezpłatne szkolenie – wizaż i stylizacja paznokci

Ogłoszenie dodał: Fundacja Wspierania Inicjatyw Społeczno-Sportowych IMPULS
Opublikowano: 7 czerwca 2018 (2 tygodnie temu)

Zapraszamy wszystkie chętne osoby w wieku 15-29, bierne zawodowo (bez zatrudnienia
i niezarejestrowane w Urzędzie Pracy), zamieszkałe na terenie województwa pomorskiego do udziału w bezpłatnym szkoleniu Wizaż i Stylizacja Paznokci współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wymagania:

– Wiek: 15-29 lat
– Zamieszkanie na terenie województwa pomorskiego
– Wykształcenie minimum gimnazjalne
– Brak zatrudnienia
– Brak rejestracji w Urzędzie Pracy
– Nieuczestniczenie w kształceniu (w trybie stacjonarnym)
– Nieuczestniczenie w szkoleniu

Oferujemy:

– Zwrot kosztów dojazdu
– Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem
– Stypendium szkoleniowe i stażowe
– Staż zawodowy
– Szkolenie komputerowe ECDL
– Catering
– Zajęcia aktywizacyjno-sportowe

Prosimy o wysyłanie zgłoszenia na adres: rekrutacja@impuls.org.pl.

O autorze