Edukacja

“Dobra Zmiana” w redzkich szkołach

Dobra wiadomość dla naszych uczniów i ich rodziców jest taka, że w Redzie obejdzie się bez rewolucji. Żadna ze szkół nie zostanie zlikwidowana.

Na XXVII sesji Rady Miejskiej w Redzie podjęto uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo Oświatowe.

W myśl tej ustawy, od dnia 1 września 2017 roku szkoły podstawowe staną się ośmioletnie, a po zakończeniu roku szkolnego 2018/2019 przestaną funkcjonować gimnazja. Dobra wiadomość dla naszych uczniów i ich rodziców jest taka, że w Redzie obejdzie się bez rewolucji. Żadna ze szkół nie zostanie zlikwidowana.

Zgodnie z przyjętą uchwałą, z dniem 1 września 2017 roku Szkoła Podstawowa nr 2 im. Małego Trójmiasta Kaszubskiego, Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Drzeżdżona oraz Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II staną się z mocy prawa ośmioletnimi szkołami podstawowymi. Ponadto, z dniem 1 września 2017 roku Zespół Szkół nr 1 w Redzie ( obecnie Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kazimierza Pruszkowskiego oraz Gimnazjum nr 1 im Lecha Wałęsy), stanie się z mocy prawa ośmioletnią Szkołą Podstawową nr 4 im. Kazimierza Pruszkowskiego. Analogicznie, Zespół Szkół nr 2 w Redzie (Szkoła Podstawowa nr 3 im. Stefana Żeromskiego oraz Gimnazjum nr 2 im. Noblistów Polskich) stanie się Szkołą Podstawową nr 3 im. Stefana Żeromskiego.

Koniec naboru do gimnazjów
W roku szkolnym 2017/2018 nie będzie naboru do gimnazjów. Klasy gimnazjalne będą funkcjonowały do 31 sierpnia 2019 przy Szkołach Podstawowych nr 3 i nr 4 (w roku szkolnym 2017/2018 klasy II i III, a w roku 2018/2019 tylko klasy III).

Rozbudowa szkół
Samodzielne szkoły podstawowe – SP nr 2, SP nr 5 i SP nr 6 zostaną przekształcone w szkoły ośmioklasowe. To pociąga za sobą konieczność ich stopniowej rozbudowy. I tak, w tym roku ruszy rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2. Projekt zakłada wyburzenie jednego ze skrzydeł i wybudowanie w tym miejscu nowego budynku, który pomieści m.in. bibliotekę, kilkanaście gabinetów lekcyjnych, klas o pracownie fizyki, chemii, biologii i geografii. W kolejnych latach podobne prace, lecz w mniejszym zakresie, będą prowadzone w pozostałych placówkach.

Nowe obwody
Modyfikacjom ulegną obwody dwóch szkół: Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 4. Obecnie do SP nr 2 uczęszcza bardzo dużo dzieci, a w SP nr 4, w związku z likwidacją gimnazjów, będzie coraz mniej uczniów. Dlatego obwód Szkoły Podstawowej nr 4 został powiększony o część Pieleszewa, czyli okolice ulicy Wejherowskiej i ulicę Morską, na której sukcesywnie oddawane są do użytku nowe mieszkania. Podjęta uchwała ma charakter intencyjny i stanowi podstawę do zasięgnięcia opinii Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz związków zawodowych. Pozytywna opinia Pomorskiego Kuratora Oświaty da podstawę do podjęcia przez Radę Miejską uchwały ostatecznie wprowadzającej w Redzie zmiany w sieci szkół.

Źródło: UM Reda

Redakcja

redakcja

Masz dla nas newsa? napisz redakcja@moja-reda.pl lub zadzwoń 794 040 777

4 komentarze

Tutaj napisz swój komentarz