Jak dobrze wynająć mieszkanie?

Obecny rynek mieszkaniowy posiada wiele do zaoferowania. Regulacje prawne również sprzyjają interesom obu stron, o ile warunki umowy zostały jasno określone i spisane w formie formalnego pisma. Tylko w takim wypadku wszelkiego rodzaju roszczenia najemców i wynajmujących mają jakiekolwiek prawa bytu. Choć prawo działa zazwyczaj na korzyść lokatorów, zdarzają się i przypadki, kiedy staje po stronie właścicieli mieszkań. Na ile jednak skuteczna jest egzekucja postanowień sądu, wiedzą jedynie zainteresowane strony.

Czym jest umowa najmu?

Należy zacząć od tego, że podstawą udanego wynajmu jest spisanie umowy. Z wyjątkiem najmu okolicznościowego oraz takiego, który nie przekracza roku, nie jest ona obowiązkowym elementem. Znacznie jednak ułatwia życie w razie ewentualnego konfliktu i roszczeń na drodze sądowej.

Każda taka umowa może zostać zawarta na czas określony i nieokreślony. W przypadku pierwszej możliwości należy określić czas, na jaki obie strony pragną zawrzeć umowę. W trakcie jego trwania nie jest możliwe jej wypowiedzenie, chyba, że zawarło się w niej wyjątkowe okoliczności, które ku temu sprzyjają. Druga możliwość nie posiada terminu ważności, stąd też można ją wypowiedzieć w dowolnym momencie, jeżeli zachowa się przewidziany w umowie okres wypowiedzenia (o ile został on w niej zawarty).

Istnieje jeszcze jeden szczególny typ. Przedstawione dotychczas rodzaje wynajmu charakteryzował jeden, dość ważny fakt, który działał na korzyść lokatorów bez względu na to, czy ustanowiony został wyrok wykonawczy o eksmisji, czy też nie. Właściciel nie mógł w żaden legalny sposób pozbyć się lokatora bez upewnienia się, że ten będzie później posiadał dach nad głową. Prowadziło to do licznych sporów i patowych sytuacji, gdzie najwięcej tracił właściciel – nawet jeżeli lokator nie płacił ani nie wywiązywał się z postawionych warunków, nadal mógł korzystać z lokalu i to właściciel ponosił wszelkie koszty.

Dlatego też rodzaje wynajmu wzbogacono o nowy typ: najem okazjonalny, który – choć jest bardziej skomplikowany – w sporej części niweluje ryzyko wystąpienia wspomnianego problemu.

Na czym polega najem okazjonalny?

Przede wszystkim na większej liczbie potrzebnych formalności. Umowa taka musi być sporządzona na piśmie, a okres jej obowiązywania nie może przekroczyć dziecięciu lat. Dodatkowo znacznie lepiej chroni ona interesy właścicieli lokali przed nieuczciwymi najemcami.

Aby ją spisać, konieczne jest sporządzenie trzech dokumentów: aktu notarialnego, w którym najmujący oświadcza, że podda się eksmisji, jeżeli naruszone zostaną warunki, oświadczenia o tym, że posiada miejsce, do którego może się przenieść wraz z podaniem jego lokalizacji oraz oświadczenie osoby posiadającej tytuł prawny do tego lokalu, że zgadza się ona na ewentualne przyjęcie eksmitowanego lokatora. Tradycyjnie obowiązuje też zwykła umowa, z zawarciem poszczególnych jej elementów świadczących o okazjonalnym charakterze wynajmu oraz fakcie, że najmujący świadomy jest konsekwencji wynikających z niewywiązania się z postanowień w niej zawartych.

Obie strony powinny zwrócić uwagę na to, jakiego rodzaju dokument podpisują i sporządzają, ponieważ od tego uzależnione są ich prawa do roszczeń.

Artykuł został przygotowany przez firmę Dom & House – Apartamenty specjalizującej się w wynajmie apartamentów w Trójmieście
Redakcja

redakcja

Masz dla nas newsa? napisz redakcja@moja-reda.pl lub zadzwoń 794 040 777

Dodaj Komentarz

Tutaj napisz swój komentarz

Bądź na bieżąco!

Zaprenumeruj newsletter!

Email marketing powered by FreshMail